Archiwum: Tomasz Jeż

Wrocławska tabulatura organowa ze zbioru Emila Bohna (Ms. Mus. 102) jako źródło do historii protestanckiej muzyki liturgicznej XVI wieku

Tomasz Jeż. Wrocławska tabulatura organowa ze zbioru Emila Bohna (Ms. Mus. 102) jako źródło do historii protestanckiej muzyki liturgicznej XVI wieku [w:] Muzyka wobec tradycji. Idee – dzieło – Recepcja. Studia pod red. Szymona Paczkowskiego, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa…
Więcej

Muzykalia kościoła Wniebowzięcia NMP w Kłodzku: unikalna kolekcja repertuaru proweniencji jezuickiej na Śląsku

Tomasz Jeż, Muzykalia kościoła Wniebowzięcia NMP w Kłodzku: unikalna kolekcja repertuaru proweniencji jezuickiej na Śląsku, [w:] Muzykolog wobec świadectw źródłowych i dokumentów. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Piotrowi Poźniakowi w 70. Rocznicę urodzin, Kraków: Musica Iagiellonica 2009, s. 241-260. Cały artykuł…
Więcej

Tabulatura organowa z Paczkowa (PL-WRkap 83) – nieznane śląskie źródło muzyczne XVII wieku

Wśród znanych dziś rękopiśmiennych tabulatur organowych, spisanych w notacji nowoniemieckiej, najobszerniejszą kolekcją wydają się być rękopisy proweniencji śląskiej. Są to – w zdecydowanej swej większości – źródła zgromadzone swego czasu we wrocławskiej Stadtbibliothek (skatalogowane przez Emila Bohna), obecnie dostępne w…
Więcej

Podyplomowe studia muzykologiczne

W październiku br. w ramach Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego ruszają zaoczne podyplomowe studia muzykologiczne o specjalizacji “Muzyka w kulturze”. PROFIL STUDIÓW Proponowane studia eksploatują bogactwo współczesnej muzykologii, zorientowanej wokół rozmaitych przejawów kultury muzycznej. Zjawiska różnych epok i środowisk wiąże kontekst…
Więcej