Wrocławska tabulatura organowa ze zbioru Emila Bohna (Ms. Mus. 102) jako źródło do historii protestanckiej muzyki liturgicznej XVI wieku

Tomasz Jeż. Wrocławska tabulatura organowa ze zbioru Emila Bohna (Ms. Mus. 102) jako źródło do historii protestanckiej muzyki liturgicznej XVI wieku [w:] Muzyka wobec tradycji. Idee – dzieło – Recepcja. Studia pod red. Szymona Paczkowskiego, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 199-210

Cały artykuł w formacie PDF jest dostępny tutaj.