Concerti ecclesiastici Giovanni Battista Coccioli w świetle seconda prattica

Concerti ecclesiastici Giovanni Battista Coccioli w świetle seconda prattica

Irena Bieńkowska

O życiu Giovanniego Battisty Coccioli, twórczość którego dość obficie reprezentowana jest w źródłach polskiej proweniencji, wiadomo bardzo niewiele. Kompozytor przełomu XVI i XVII wieku pochodził z położonej na północy Włoch Vercelli. Był, według Gerbera, kompozytorem sławnym. Niewykluczone, iż do Polski kompozytor dotarł wraz z bratem, a raczej dalszym krewnym, Giovannim Andreą, kastratem. Nieznana jest data przybycia muzyków do Rzeczypospolitej. Giovanni Andrea i Giovanni Battista Cocciola mogli znaleźć się w Polsce już w latach 90. XVI wieku, przybyć samodzielnie, bądź w drugiej połowie lat 90. zostać zwerbowanymi wraz z innymi włoskimi artystami w Rzymie przez Lukę Marenzia. Prawdopodobnie przez pierwszych kilka lat byli oni związani z dworem królewskim Zygmunta III w Krakowie i Warszawie, po czym ich drogi rozeszły się. Giovanni Andrea Cocciola został zaproszony do zespołu muzycznego króla Czech i Węgier Ferdynanda II Habsburga w Grazu, podobno na życzenie ówczesnego jej kapelmistrza, Pietro Antonio Bianco (ok.1540-1611). Śpiewak-tenorzysta, kompozytor i późniejszy kapelmistrz w Grazu, P.A. Bianco, zobowiązany był do rekrutowania artystów włoskich na dwór arcyksięcia. Kilkakrotnie wyjeżdżał w tym celu do Wenecji, a w 1592 roku wraz z orszakiem Anny Habsburżanki, młodszej siostry Ferdynanda, przybył do Rzeczypospolitej na uroczystości weselne Zygmunta III Wazy w maju-czerwcu tegoż roku…

***

Pełny tekst artykułu w formacie PDF do przeczytania tutaj.