O nas

Inside the Music to internetowa platforma naukowa, umożliwiająca wymianę i promowanie wiedzy o historii muzyki polskiej od średniowiecza do XVIII wieku. Serwis stworzyła grupa muzykologów – pracowników naukowych polskich uczelni i instytucji kulturalno-naukowych.

Projekt jest inicjatywą prywatną, non profit, finansowaną ze środków własnych. Formalnie serwis nie jest związany z żadną firmą ani instytucją.

Publikujemy opisy, artykuły, referaty i streszczenia nadesłane przez autorów oraz zaakceptowane przez Radę Programową. Wszystkie publikacje są chronione prawem autorskim.

Zapraszamy do lektury i nadsyłania swoich prac!

***

Wykonawcą i administratorem serwisu jest agencja MAJ Media, w tym zakresie działająca również non profit.