Barok

Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła

W książce “Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła” (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2013) Irena Bieńkowska podjęła się rekonstrukcji obecności muzycznej (w jej różnorodnych przejawach) na dworze jednego z najsławniejszych polskich magnatów XVIII w. Hieronima Floriana Radziwiłła. W pięciu rozdziałach omówione…
Więcej