Barok

Muzykalia kościoła Wniebowzięcia NMP w Kłodzku: unikalna kolekcja repertuaru proweniencji jezuickiej na Śląsku

Tomasz Jeż, Muzykalia kościoła Wniebowzięcia NMP w Kłodzku: unikalna kolekcja repertuaru proweniencji jezuickiej na Śląsku, [w:] Muzykolog wobec świadectw źródłowych i dokumentów. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Piotrowi Poźniakowi w 70. Rocznicę urodzin, Kraków: Musica Iagiellonica 2009, s. 241-260. Cały artykuł…
Więcej

Tabulatura organowa z Paczkowa (PL-WRkap 83) – nieznane śląskie źródło muzyczne XVII wieku

Wśród znanych dziś rękopiśmiennych tabulatur organowych, spisanych w notacji nowoniemieckiej, najobszerniejszą kolekcją wydają się być rękopisy proweniencji śląskiej. Są to – w zdecydowanej swej większości – źródła zgromadzone swego czasu we wrocławskiej Stadtbibliothek (skatalogowane przez Emila Bohna), obecnie dostępne w…
Więcej