Bieńkowska Irena

Dr hab. Irena Bieńkowska jest muzykologiem, adiunktem w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. W obszarze jej zainteresowań naukowych mieści się historia muzyki średniowiecza i renesansu, historia muzyki polskiej w okresie od XVI do XVIII wieku, a także dzieje patronatu muzycznego na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej między XVII a XVIII wiekiem.

Irena Bieńkowska jest autorką i współautorką edycji źródeł muzycznych:
Adam of Wągrowiec SOCist (+1629). Organ pieces from the Samogitian intavolatura (Ms Lt-Vn 105-67). Asynoptic edition by Irena Bieńkowska and Mirosław Perz, Warszawa 1999, oraz
Giovanni Battista Cocciola. Dzieła zebrane w opracowaniu Ireny Bieńkowskiej, Warszawa 2004.

Jest także autorką książki Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła.

Opublikowała także szereg artykułów m.in. w takich periodykach jak “Barok”, “Polski Rocznik Muzykologiczny”, “Przegląd Muzykologiczny” i “Interdisciplinary Studies in Musicology”.

Zapraszamy także na irenabienkowska.pl

Wszystkie prace Ireny Bieńkowskiej opublikowane w Inmus.net