Twórczość Jacoba Handla w źródłach proweniencji śląskiej

Tomasz Jeż, Twórczość Jacoba Handla w źródłach proweniencji śląskiej, „Muzyka” 2004/4 (XLIX), s. 27-62

Cały artykuł w formacie PDF jest dostępny tutaj.