Tabulatura organowa z Paczkowa (PL-WRkap 83) – nieznane śląskie źródło muzyczne XVII wieku

Wśród znanych dziś rękopiśmiennych tabulatur organowych, spisanych w notacji nowoniemieckiej, najobszerniejszą kolekcją wydają się być rękopisy proweniencji śląskiej. Są to – w zdecydowanej swej większości – źródła zgromadzone swego czasu we wrocławskiej Stadtbibliothek (skatalogowane przez Emila Bohna), obecnie dostępne w Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz w Berlinie. Liczbę ponad 40 tego typu kolekcji (częściowo posiadających swe rękopiśmienne odpowiedniki w zapisie wokalnym) uzupełniają cztery tabulatury legnickie oraz pięć zbiorów przechowywanych do dziś w Bibliotece Uniwersytetu we Wrocławiu. Nie są to jednak wszystkie śląskie rękopisy w notacji tabulaturowej typu partitura pro organo, przekazujące intawolowany repertuar wokalny.

W maju 2002 r., podczas kwerendy we wrocławskiej Bibliotece Kapitulnej, natknąłem się przypadkowo na jeszcze jedną nieznaną dotychczas pozycję w notacji nowoniemieckiej.

Pełna treść artykułu w formacie PDF do przeczytania tutaj.