Stypendia wrocławskiej Rady Miejskiej jako instytucja kształcenia kadr muzycznych

Tomasz Jeż, Stypendia wrocławskiej Rady Miejskiej jako instytucja kształcenia kadr muzycznych, [w:] Śląska Republika Uczonych, T. 3, red. Marek Hałub, Anna Mańko-Matysiak, Wrocław : Atut 2008, s. 155-181

Cały artykuł w formacie PDF jest dostępny tutaj.