Muzykalia kościoła Wniebowzięcia NMP w Kłodzku: unikalna kolekcja repertuaru proweniencji jezuickiej na Śląsku

Tomasz Jeż, Muzykalia kościoła Wniebowzięcia NMP w Kłodzku: unikalna kolekcja repertuaru proweniencji jezuickiej na Śląsku, [w:] Muzykolog wobec świadectw źródłowych i dokumentów. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Piotrowi Poźniakowi w 70. Rocznicę urodzin, Kraków: Musica Iagiellonica 2009, s. 241-260.

Cały artykuł w formacie PDF jest dostępny tutaj.