Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła

W książce “Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła” (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2013) Irena Bieńkowska podjęła się rekonstrukcji obecności muzycznej (w jej różnorodnych przejawach) na dworze jednego z najsławniejszych polskich magnatów XVIII w. Hieronima Floriana Radziwiłła. W pięciu rozdziałach omówione zostały różnorodne aspekty kultury muzycznej, rozwijającej się na dworze książęcym w rezydencjach w Białej (Podlaskiej) i Słucku.

Przedstawione zostały mechanizmy rekrutacji muzyków, warunki egzystencji, stosunek do nich księcia Radziwiłła, edukacja miejscowych muzyków. Badaczka rekonstruuje na podstawie inwentarzy obecność druków i rękopisów muzycznych w zbiorach bibliotecznych Białej i Nieświeża, prezentuje instrumentaria używane w XVIII w., dokonuje też identyfikacji i opisu wnętrz, w których odbywały się koncerty i inscenizacje muzyczne. Pracę dopełnia aneks zawierający “Słownik artystów Hieronima Floriana Radziwiłła” i “Kalendarium wydarzeń artystycznych”.

Znakomita i kompetentna książka Ireny Bieńkowskiej ukazuje bogaty obraz kultury muzycznej na książęcym dworze Hieronima Floriana Radziwiłła, konkurującego w tej dziedzinie z królem Augustem III. Autorka przeprowadziła rzetelne i dociekliwe badania archiwalne w kilkudziesięciu polskich i zagranicznych instytucjach.

Zobacz spis treści książki.

Przeczytaj fragmenty recenzji:

Obraz muzykowania na dworach Radziwiłła w Białej i Słucku przedstawia się w książce (nawet zważywszy na brak istnienia bezpośrednich źródeł, czyli muzykaliów) doprawdy imponująco. Niektóre “wyłowione” przez Autorkę informacje w w sposób zupełnie rewolucyjny poszerzają naszą wiedzę o kulturze muzycznej ówczesnej Rzeczypospolitej oraz o indywidualnych gustach księcia. […] Zawarte w rozprawie informacje (a także sposób ich przedstawienia) czynią z książki pozycję nie tylko muzykologiczną, ale również historyczną, godną polecenia zarówno muzykologom czy miłośnikom muzyki, jak i historykom.

dr Anna Ryszka-Komarnicka

Autorka odważnie podjęła się rekonstrukcji obecności muzycznej (w jej różnych przejawach) na dworze jednego z najsławniejszych magnatów XVIII wieku, Hieronima Floriana Radziwiłła. Książka Ireny Bieńkowskiej wyróżnia się nie tylko jako rozprawa muzykologiczna, ale jest także dziełem nieodzownym w badaniach nad historią sztuki i kultury, nad obyczajami oraz nad stosunkami społecznymi na dworach arystokratycznych czasów baroku.

dr hab Tadeusz Bernatowicz