Muzyczne konteksty jezuickiego duszpasterstwa w barokowym Głogówku

Tomasz Jeż, Muzyczne konteksty jezuickiego duszpasterstwa w barokowym Głogówku [w:] „Portret. Rocznik Głogówecki“, 4 (2010), s. 220-239

Cały artykuł w formacie PDF jest dostępny tutaj.