Muzycy wojskowi Hieronima Floriana Radziwiłła

Publikujemy tekst poświęcony muzyce wojskowej na dworze Hieronima Floriana Radziwiłła autorstwa Ireny Bieńkowskej. Referat został wygłoszony w języku rosyjskim w kwietniu 2017 roku podczas konferencji naukowej w Nieświeżu, a drukiem ukazał się w roku 2018 w zbiorze prac naukowych poświęconych wojskowości Radziwiłłów linii nieświeskiej (teksty w językach białoruskim, rosyjskim, polskim). Tekst jest fragmentem książki Autorki pt. “Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła”. Artykuł jest do pobrania tutaj.