Listy muzyków Stanisława Mateusza Rzewuskiego do Giovanniego Antonia Ricieriego

Publikujemy artykuł dr hab. Ireny Bieńkowskiej pt. “Listy muzyków Stanisława Mateusza Rzewuskiego (1662˗1728) do Giovanniego Antonia Ricieriego”, opublikowany w Polskim Roczniku Muzykologicznym, nr XV, 2017, s. 148168. Artykuł jest do pobrania tutaj.