Archiwum: admin

Wrocławska tabulatura organowa ze zbioru Emila Bohna (Ms. Mus. 102) jako źródło do historii protestanckiej muzyki liturgicznej XVI wieku

Tomasz Jeż. Wrocławska tabulatura organowa ze zbioru Emila Bohna (Ms. Mus. 102) jako źródło do historii protestanckiej muzyki liturgicznej XVI wieku [w:] Muzyka wobec tradycji. Idee – dzieło – Recepcja. Studia pod red. Szymona Paczkowskiego, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa…
Więcej

Muzykalia kościoła Wniebowzięcia NMP w Kłodzku: unikalna kolekcja repertuaru proweniencji jezuickiej na Śląsku

Tomasz Jeż, Muzykalia kościoła Wniebowzięcia NMP w Kłodzku: unikalna kolekcja repertuaru proweniencji jezuickiej na Śląsku, [w:] Muzykolog wobec świadectw źródłowych i dokumentów. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Piotrowi Poźniakowi w 70. Rocznicę urodzin, Kraków: Musica Iagiellonica 2009, s. 241-260. Cały artykuł…
Więcej