Archiwum: Maj 2014

Tabulatura organowa z Paczkowa (PL-WRkap 83) – nieznane śląskie źródło muzyczne XVII wieku

Wśród znanych dziś rękopiśmiennych tabulatur organowych, spisanych w notacji nowoniemieckiej, najobszerniejszą kolekcją wydają się być rękopisy proweniencji śląskiej. Są to – w zdecydowanej swej większości – źródła zgromadzone swego czasu we wrocławskiej Stadtbibliothek (skatalogowane przez Emila Bohna), obecnie dostępne w…
Więcej

Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła

W książce “Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła” (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2013) Irena Bieńkowska podjęła się rekonstrukcji obecności muzycznej (w jej różnorodnych przejawach) na dworze jednego z najsławniejszych polskich magnatów XVIII w. Hieronima Floriana Radziwiłła. W pięciu rozdziałach omówione…
Więcej